کمترین: 
618000
بیشترین: 
618500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 618500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 11:50","price":618000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":618500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398