کمترین: 
587
بیشترین: 
587
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 587 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 11:45","price":587}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398