کمترین: 
467
بیشترین: 
468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 468 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 11:30","price":467},{"date":"1396/05/03 01:15","price":468}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398