کمترین: 
1093
بیشترین: 
1101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1100 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 11:30","price":1094},{"date":"1396/05/03 12:00","price":1093},{"date":"1396/05/03 01:30","price":1096},{"date":"1396/05/03 02:00","price":1098},{"date":"1396/05/03 02:45","price":1101},{"date":"1396/05/03 03:15","price":1100}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398