پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
497700
بیشترین: 
499600
قیمت آبشده بنکداری در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 497900 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 11:10","price":499000},{"date":"1396/05/03 11:20","price":499200},{"date":"1396/05/03 11:30","price":499300},{"date":"1396/05/03 12:00","price":499200},{"date":"1396/05/03 12:10","price":499600},{"date":"1396/05/03 12:20","price":499400},{"date":"1396/05/03 12:40","price":499600},{"date":"1396/05/03 12:50","price":499400},{"date":"1396/05/03 01:00","price":499300},{"date":"1396/05/03 01:10","price":499100},{"date":"1396/05/03 01:20","price":499200},{"date":"1396/05/03 01:30","price":498500},{"date":"1396/05/03 01:50","price":498600},{"date":"1396/05/03 02:00","price":498500},{"date":"1396/05/03 02:20","price":498400},{"date":"1396/05/03 02:30","price":498600},{"date":"1396/05/03 02:40","price":498300},{"date":"1396/05/03 02:50","price":498250},{"date":"1396/05/03 03:00","price":498400},{"date":"1396/05/03 03:10","price":498500},{"date":"1396/05/03 03:30","price":498100},{"date":"1396/05/03 03:40","price":498000},{"date":"1396/05/03 04:20","price":497900},{"date":"1396/05/03 04:30","price":497800},{"date":"1396/05/03 04:40","price":497900},{"date":"1396/05/03 04:50","price":498000},{"date":"1396/05/03 05:00","price":498400},{"date":"1396/05/03 05:10","price":498300},{"date":"1396/05/03 05:30","price":498200},{"date":"1396/05/03 05:40","price":498100},{"date":"1396/05/03 06:00","price":498200},{"date":"1396/05/03 06:10","price":498000},{"date":"1396/05/03 06:20","price":498300},{"date":"1396/05/03 06:40","price":498200},{"date":"1396/05/03 06:50","price":498000},{"date":"1396/05/03 07:00","price":498100},{"date":"1396/05/03 07:20","price":498000},{"date":"1396/05/03 07:30","price":497900},{"date":"1396/05/03 07:40","price":497700},{"date":"1396/05/03 07:50","price":498000},{"date":"1396/05/03 08:00","price":497900},{"date":"1396/05/03 08:20","price":498100},{"date":"1396/05/03 08:30","price":498000},{"date":"1396/05/03 09:00","price":497900},{"date":"1396/05/03 09:20","price":498000},{"date":"1396/05/03 09:50","price":498100},{"date":"1396/05/03 10:10","price":498000},{"date":"1396/05/03 10:50","price":497900},{"date":"1396/05/03 11:20","price":498000},{"date":"1396/05/03 11:30","price":497900},{"date":"1396/05/03 11:50","price":498000},{"date":"1396/05/03 11:53","price":497900}
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398