کمترین: 
910
بیشترین: 
912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 910 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:15","price":912},{"date":"1396/05/03 11:30","price":910}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398