کمترین: 
1000
بیشترین: 
1010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1010 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:15","price":1000},{"date":"1396/05/03 11:30","price":1010}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398