کمترین: 
455
بیشترین: 
457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 457 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:15","price":456},{"date":"1396/05/03 11:30","price":455},{"date":"1396/05/03 11:45","price":456},{"date":"1396/05/03 01:15","price":457}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398