کمترین: 
4915
بیشترین: 
4924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4924 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:15","price":4915},{"date":"1396/05/03 11:30","price":4916},{"date":"1396/05/03 12:45","price":4917},{"date":"1396/05/03 01:30","price":4919},{"date":"1396/05/03 03:00","price":4918},{"date":"1396/05/03 04:00","price":4920},{"date":"1396/05/03 05:15","price":4924}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398