کمترین: 
4445
بیشترین: 
4484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4484 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:15","price":4445},{"date":"1396/05/03 11:30","price":4447},{"date":"1396/05/03 12:00","price":4448},{"date":"1396/05/03 12:15","price":4449},{"date":"1396/05/03 12:30","price":4454},{"date":"1396/05/03 12:45","price":4460},{"date":"1396/05/03 01:15","price":4463},{"date":"1396/05/03 01:30","price":4465},{"date":"1396/05/03 01:45","price":4467},{"date":"1396/05/03 02:00","price":4468},{"date":"1396/05/03 02:15","price":4472},{"date":"1396/05/03 02:30","price":4474},{"date":"1396/05/03 02:45","price":4475},{"date":"1396/05/03 03:00","price":4474},{"date":"1396/05/03 03:15","price":4476},{"date":"1396/05/03 03:45","price":4477},{"date":"1396/05/03 04:00","price":4482},{"date":"1396/05/03 04:45","price":4483},{"date":"1396/05/03 05:00","price":4484}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398