پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
153047
بیشترین: 
153540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 153139 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:10","price":153386},{"date":"1396/05/03 11:10","price":153401},{"date":"1396/05/03 11:20","price":153432},{"date":"1396/05/03 11:30","price":153447},{"date":"1396/05/03 12:00","price":153432},{"date":"1396/05/03 12:10","price":153493},{"date":"1396/05/03 12:20","price":153524},{"date":"1396/05/03 12:30","price":153509},{"date":"1396/05/03 12:40","price":153540},{"date":"1396/05/03 12:50","price":153432},{"date":"1396/05/03 01:00","price":153401},{"date":"1396/05/03 01:10","price":153340},{"date":"1396/05/03 01:20","price":153370},{"date":"1396/05/03 01:30","price":153293},{"date":"1396/05/03 01:40","price":153278},{"date":"1396/05/03 01:50","price":153293},{"date":"1396/05/03 02:00","price":153278},{"date":"1396/05/03 02:20","price":153263},{"date":"1396/05/03 02:30","price":153293},{"date":"1396/05/03 02:40","price":153247},{"date":"1396/05/03 02:50","price":153224},{"date":"1396/05/03 03:00","price":153263},{"date":"1396/05/03 03:10","price":153216},{"date":"1396/05/03 03:20","price":153201},{"date":"1396/05/03 03:30","price":153155},{"date":"1396/05/03 03:40","price":153109},{"date":"1396/05/03 04:20","price":153093},{"date":"1396/05/03 04:30","price":153047},{"date":"1396/05/03 04:40","price":153170},{"date":"1396/05/03 04:50","price":153201},{"date":"1396/05/03 05:00","price":153263},{"date":"1396/05/03 05:10","price":153232},{"date":"1396/05/03 05:30","price":153201},{"date":"1396/05/03 05:40","price":153186},{"date":"1396/05/03 06:00","price":153201},{"date":"1396/05/03 06:10","price":153139},{"date":"1396/05/03 06:20","price":153232},{"date":"1396/05/03 06:40","price":153201},{"date":"1396/05/03 06:50","price":153155},{"date":"1396/05/03 07:00","price":153170},{"date":"1396/05/03 07:20","price":153139},{"date":"1396/05/03 07:30","price":153109},{"date":"1396/05/03 07:40","price":153063},{"date":"1396/05/03 07:50","price":153139},{"date":"1396/05/03 08:00","price":153109},{"date":"1396/05/03 08:20","price":153170},{"date":"1396/05/03 08:30","price":153155},{"date":"1396/05/03 08:50","price":153139},{"date":"1396/05/03 09:00","price":153109},{"date":"1396/05/03 09:20","price":153139}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398