پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
114786
بیشترین: 
115156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 114856 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:10","price":115040},{"date":"1396/05/03 11:10","price":115052},{"date":"1396/05/03 11:20","price":115075},{"date":"1396/05/03 11:30","price":115087},{"date":"1396/05/03 12:00","price":115075},{"date":"1396/05/03 12:10","price":115121},{"date":"1396/05/03 12:20","price":115144},{"date":"1396/05/03 12:30","price":115133},{"date":"1396/05/03 12:40","price":115156},{"date":"1396/05/03 12:50","price":115075},{"date":"1396/05/03 01:00","price":115052},{"date":"1396/05/03 01:10","price":115006},{"date":"1396/05/03 01:20","price":115029},{"date":"1396/05/03 01:30","price":114971},{"date":"1396/05/03 01:40","price":114960},{"date":"1396/05/03 01:50","price":114971},{"date":"1396/05/03 02:00","price":114960},{"date":"1396/05/03 02:20","price":114948},{"date":"1396/05/03 02:30","price":114971},{"date":"1396/05/03 02:40","price":114937},{"date":"1396/05/03 02:50","price":114919},{"date":"1396/05/03 03:00","price":114948},{"date":"1396/05/03 03:10","price":114913},{"date":"1396/05/03 03:20","price":114902},{"date":"1396/05/03 03:30","price":114867},{"date":"1396/05/03 03:40","price":114833},{"date":"1396/05/03 04:20","price":114821},{"date":"1396/05/03 04:30","price":114786},{"date":"1396/05/03 04:40","price":114879},{"date":"1396/05/03 04:50","price":114902},{"date":"1396/05/03 05:00","price":114948},{"date":"1396/05/03 05:10","price":114925},{"date":"1396/05/03 05:30","price":114902},{"date":"1396/05/03 05:40","price":114890},{"date":"1396/05/03 06:00","price":114902},{"date":"1396/05/03 06:10","price":114856},{"date":"1396/05/03 06:20","price":114925},{"date":"1396/05/03 06:40","price":114902},{"date":"1396/05/03 06:50","price":114867},{"date":"1396/05/03 07:00","price":114879},{"date":"1396/05/03 07:20","price":114856},{"date":"1396/05/03 07:30","price":114833},{"date":"1396/05/03 07:40","price":114798},{"date":"1396/05/03 07:50","price":114856},{"date":"1396/05/03 08:00","price":114833},{"date":"1396/05/03 08:20","price":114879},{"date":"1396/05/03 08:30","price":114867},{"date":"1396/05/03 08:50","price":114856},{"date":"1396/05/03 09:00","price":114833},{"date":"1396/05/03 09:20","price":114856}
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398