پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1200000
بیشترین: 
1204200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1202550 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 10:10","price":1200000},{"date":"1396/05/03 11:00","price":1200350},{"date":"1396/05/03 11:20","price":1201950},{"date":"1396/05/03 11:30","price":1202000},{"date":"1396/05/03 11:40","price":1202650},{"date":"1396/05/03 11:50","price":1202800},{"date":"1396/05/03 12:00","price":1203450},{"date":"1396/05/03 12:10","price":1203600},{"date":"1396/05/03 12:20","price":1203200},{"date":"1396/05/03 12:30","price":1203600},{"date":"1396/05/03 12:40","price":1203850},{"date":"1396/05/03 12:50","price":1203350},{"date":"1396/05/03 01:00","price":1203300},{"date":"1396/05/03 01:20","price":1203650},{"date":"1396/05/03 01:30","price":1204200},{"date":"1396/05/03 01:40","price":1203850},{"date":"1396/05/03 01:50","price":1203800},{"date":"1396/05/03 02:00","price":1203450},{"date":"1396/05/03 02:20","price":1202900},{"date":"1396/05/03 02:30","price":1203250},{"date":"1396/05/03 02:40","price":1202900},{"date":"1396/05/03 02:50","price":1203250},{"date":"1396/05/03 03:00","price":1203400},{"date":"1396/05/03 03:10","price":1202900},{"date":"1396/05/03 03:20","price":1203050},{"date":"1396/05/03 03:30","price":1202950},{"date":"1396/05/03 03:40","price":1202500},{"date":"1396/05/03 03:50","price":1202700},{"date":"1396/05/03 04:00","price":1202650},{"date":"1396/05/03 04:10","price":1202350},{"date":"1396/05/03 04:20","price":1202400},{"date":"1396/05/03 04:30","price":1202450},{"date":"1396/05/03 04:40","price":1202300},{"date":"1396/05/03 04:50","price":1202400},{"date":"1396/05/03 05:20","price":1202550},{"date":"1396/05/03 05:40","price":1202300},{"date":"1396/05/03 06:00","price":1202400},{"date":"1396/05/03 06:20","price":1202550},{"date":"1396/05/03 06:40","price":1202650},{"date":"1396/05/03 06:50","price":1202600},{"date":"1396/05/03 07:00","price":1202550},{"date":"1396/05/03 07:30","price":1202500},{"date":"1396/05/03 07:40","price":1202400},{"date":"1396/05/03 08:00","price":1202300},{"date":"1396/05/03 08:20","price":1202450},{"date":"1396/05/03 08:30","price":1202250},{"date":"1396/05/03 08:40","price":1202500},{"date":"1396/05/03 08:50","price":1202550},{"date":"1396/05/03 09:00","price":1202400},{"date":"1396/05/03 09:10","price":1202350},{"date":"1396/05/03 09:20","price":1202450},{"date":"1396/05/03 09:30","price":1202500},{"date":"1396/05/03 09:40","price":1202550}
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398