کمترین: 
1936.3
بیشترین: 
1936.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1936.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":1936.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398