کمترین: 
54.5
بیشترین: 
54.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":54.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398