کمترین: 
9778.9
بیشترین: 
9778.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9778.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":9778.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398