کمترین: 
763.5
بیشترین: 
763.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 763.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":763.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398