کمترین: 
2401.3
بیشترین: 
2401.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2401.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":2401.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398