کمترین: 
278.9
بیشترین: 
278.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 278.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":278.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398