کمترین: 
8490.7
بیشترین: 
8490.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8490.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":8490.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398