کمترین: 
891.8
بیشترین: 
891.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 891.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":891.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398