کمترین: 
871.8
بیشترین: 
871.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 871.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":871.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398