قیمت دینار کویت در تاریخ 3 مرداد 1396

کمترین: 
10810.5
بیشترین: 
10810.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10810.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":10810.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397