کمترین: 
408.5
بیشترین: 
408.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 408.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":408.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398