کمترین: 
512.3
بیشترین: 
512.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 512.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":512.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398