کمترین: 
398.3
بیشترین: 
398.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 398.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":398.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398