کمترین: 
3453.2
بیشترین: 
3453.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3453.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":3453.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398