قیمت دلار کانادا در تاریخ 3 مرداد 1396

کمترین: 
2615.5
بیشترین: 
2615.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2615.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":2615.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397