کمترین: 
2943.5
بیشترین: 
2943.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2943.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":2943.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398