کمترین: 
919.6
بیشترین: 
919.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 919.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":919.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398