کمترین: 
890.2
بیشترین: 
890.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 890.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":890.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398