کمترین: 
4259.9
بیشترین: 
4259.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4259.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 09:59","price":4259.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398