پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
493759
بیشترین: 
495723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 494191 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 08:50","price":494764},{"date":"1396/05/03 09:00","price":494803},{"date":"1396/05/03 09:10","price":494843},{"date":"1396/05/03 09:30","price":494725},{"date":"1396/05/03 09:40","price":494843},{"date":"1396/05/03 09:50","price":494685},{"date":"1396/05/03 10:00","price":494567},{"date":"1396/05/03 10:10","price":494725},{"date":"1396/05/03 10:20","price":494803},{"date":"1396/05/03 10:30","price":494725},{"date":"1396/05/03 10:40","price":495237},{"date":"1396/05/03 11:00","price":495276},{"date":"1396/05/03 11:20","price":495434},{"date":"1396/05/03 11:30","price":495565},{"date":"1396/05/03 11:40","price":495723},{"date":"1396/05/03 11:50","price":495552},{"date":"1396/05/03 12:00","price":495263},{"date":"1396/05/03 12:10","price":495262},{"date":"1396/05/03 12:20","price":494907},{"date":"1396/05/03 12:30","price":494972},{"date":"1396/05/03 12:40","price":495129},{"date":"1396/05/03 12:50","price":494734},{"date":"1396/05/03 01:00","price":494642},{"date":"1396/05/03 01:10","price":494589},{"date":"1396/05/03 01:20","price":494799},{"date":"1396/05/03 01:30","price":494826},{"date":"1396/05/03 01:40","price":494602},{"date":"1396/05/03 01:50","price":494707},{"date":"1396/05/03 02:00","price":494760},{"date":"1396/05/03 02:10","price":494549},{"date":"1396/05/03 02:20","price":494353},{"date":"1396/05/03 02:30","price":494444},{"date":"1396/05/03 02:40","price":493759},{"date":"1396/05/03 02:50","price":494009},{"date":"1396/05/03 03:00","price":494115},{"date":"1396/05/03 03:10","price":493957},{"date":"1396/05/03 03:20","price":494115},{"date":"1396/05/03 03:30","price":494154},{"date":"1396/05/03 03:40","price":494115},{"date":"1396/05/03 03:50","price":494390},{"date":"1396/05/03 04:00","price":494180},{"date":"1396/05/03 04:10","price":494101},{"date":"1396/05/03 04:20","price":494009},{"date":"1396/05/03 04:30","price":493864},{"date":"1396/05/03 04:40","price":494246},{"date":"1396/05/03 04:50","price":494666},{"date":"1396/05/03 05:00","price":495036},{"date":"1396/05/03 05:10","price":495089},{"date":"1396/05/03 05:20","price":494747},{"date":"1396/05/03 05:30","price":494812},{"date":"1396/05/03 05:40","price":494510},{"date":"1396/05/03 05:50","price":494799},{"date":"1396/05/03 06:00","price":494917},{"date":"1396/05/03 06:10","price":494773},{"date":"1396/05/03 06:20","price":495510},{"date":"1396/05/03 06:30","price":495628},{"date":"1396/05/03 06:40","price":495089},{"date":"1396/05/03 06:50","price":494957},{"date":"1396/05/03 07:00","price":494720},{"date":"1396/05/03 07:10","price":494878},{"date":"1396/05/03 07:20","price":494601},{"date":"1396/05/03 07:30","price":494627},{"date":"1396/05/03 07:40","price":493955},{"date":"1396/05/03 07:50","price":494402},{"date":"1396/05/03 08:00","price":494244},{"date":"1396/05/03 08:10","price":494363},{"date":"1396/05/03 08:20","price":494626},{"date":"1396/05/03 08:30","price":494586},{"date":"1396/05/03 08:40","price":494770},{"date":"1396/05/03 08:50","price":494612},{"date":"1396/05/03 09:00","price":494112},{"date":"1396/05/03 09:10","price":494191},{"date":"1396/05/03 09:20","price":494388},{"date":"1396/05/03 09:30","price":494546},{"date":"1396/05/03 09:40","price":494626},{"date":"1396/05/03 09:50","price":494823},{"date":"1396/05/03 10:00","price":494902},{"date":"1396/05/03 10:10","price":494863},{"date":"1396/05/03 10:20","price":494744},{"date":"1396/05/03 10:30","price":494823},{"date":"1396/05/03 10:40","price":494705},{"date":"1396/05/03 10:50","price":494467},{"date":"1396/05/03 11:00","price":494191},{"date":"1396/05/03 11:10","price":494230},{"date":"1396/05/03 11:20","price":494349},{"date":"1396/05/03 11:30","price":494309},{"date":"1396/05/03 11:50","price":494270},{"date":"1396/05/03 11:53","price":494191}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398