پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
492976
بیشترین: 
495432
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 493734 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 08:50","price":494633},{"date":"1396/05/03 09:00","price":494672},{"date":"1396/05/03 09:10","price":494712},{"date":"1396/05/03 09:30","price":494593},{"date":"1396/05/03 09:40","price":494712},{"date":"1396/05/03 09:50","price":494554},{"date":"1396/05/03 10:00","price":494436},{"date":"1396/05/03 10:10","price":494593},{"date":"1396/05/03 10:20","price":494672},{"date":"1396/05/03 10:30","price":494593},{"date":"1396/05/03 10:40","price":495105},{"date":"1396/05/03 11:00","price":495145},{"date":"1396/05/03 11:20","price":495105},{"date":"1396/05/03 11:30","price":495066},{"date":"1396/05/03 11:40","price":495040},{"date":"1396/05/03 11:50","price":494935},{"date":"1396/05/03 12:00","price":494567},{"date":"1396/05/03 12:10","price":494606},{"date":"1396/05/03 12:20","price":494317},{"date":"1396/05/03 12:30","price":494055},{"date":"1396/05/03 12:40","price":494212},{"date":"1396/05/03 12:50","price":493687},{"date":"1396/05/03 01:00","price":493660},{"date":"1396/05/03 01:10","price":493673},{"date":"1396/05/03 01:20","price":493948},{"date":"1396/05/03 01:30","price":494211},{"date":"1396/05/03 01:40","price":494014},{"date":"1396/05/03 01:50","price":494249},{"date":"1396/05/03 02:00","price":494237},{"date":"1396/05/03 02:10","price":493764},{"date":"1396/05/03 02:20","price":493725},{"date":"1396/05/03 02:40","price":492976},{"date":"1396/05/03 02:50","price":493094},{"date":"1396/05/03 03:00","price":493291},{"date":"1396/05/03 03:10","price":493173},{"date":"1396/05/03 03:20","price":493566},{"date":"1396/05/03 03:30","price":493501},{"date":"1396/05/03 03:40","price":493422},{"date":"1396/05/03 03:50","price":493645},{"date":"1396/05/03 04:00","price":493461},{"date":"1396/05/03 04:10","price":493644},{"date":"1396/05/03 04:20","price":493395},{"date":"1396/05/03 04:30","price":493472},{"date":"1396/05/03 04:40","price":493723},{"date":"1396/05/03 04:50","price":494274},{"date":"1396/05/03 05:00","price":494643},{"date":"1396/05/03 05:10","price":494958},{"date":"1396/05/03 05:20","price":494681},{"date":"1396/05/03 05:40","price":494444},{"date":"1396/05/03 05:50","price":494602},{"date":"1396/05/03 06:00","price":494721},{"date":"1396/05/03 06:10","price":494642},{"date":"1396/05/03 06:20","price":495313},{"date":"1396/05/03 06:30","price":495432},{"date":"1396/05/03 06:40","price":494958},{"date":"1396/05/03 06:50","price":494760},{"date":"1396/05/03 07:00","price":494523},{"date":"1396/05/03 07:10","price":494681},{"date":"1396/05/03 07:20","price":494405},{"date":"1396/05/03 07:30","price":494365},{"date":"1396/05/03 07:40","price":493694},{"date":"1396/05/03 07:50","price":494010},{"date":"1396/05/03 08:00","price":493852},{"date":"1396/05/03 08:10","price":493971},{"date":"1396/05/03 08:20","price":494168},{"date":"1396/05/03 08:30","price":494128},{"date":"1396/05/03 08:40","price":494247},{"date":"1396/05/03 08:50","price":494089},{"date":"1396/05/03 09:00","price":493655},{"date":"1396/05/03 09:10","price":493734},{"date":"1396/05/03 09:20","price":493931},{"date":"1396/05/03 09:30","price":494089},{"date":"1396/05/03 09:40","price":494168},{"date":"1396/05/03 09:50","price":494365},{"date":"1396/05/03 10:00","price":494444},{"date":"1396/05/03 10:10","price":494405},{"date":"1396/05/03 10:20","price":494286},{"date":"1396/05/03 10:30","price":494365},{"date":"1396/05/03 10:40","price":494247},{"date":"1396/05/03 10:50","price":494010},{"date":"1396/05/03 11:00","price":493734},{"date":"1396/05/03 11:10","price":493773},{"date":"1396/05/03 11:20","price":493892},{"date":"1396/05/03 11:30","price":493852},{"date":"1396/05/03 11:50","price":493813},{"date":"1396/05/03 11:53","price":493734}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398