کمترین: 
1.56
بیشترین: 
1.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.56 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:00","price":1.56},{"date":"1396/05/03 04:20","price":1.57},{"date":"1396/05/03 08:20","price":1.59},{"date":"1396/05/03 09:20","price":1.6},{"date":"1396/05/03 11:20","price":1.59}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398