پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1250.5
بیشترین: 
1257.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1251.10 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:00","price":1255.60},{"date":"1396/05/03 12:10","price":1255.70},{"date":"1396/05/03 12:20","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 12:30","price":1255.90},{"date":"1396/05/03 12:40","price":1256.10},{"date":"1396/05/03 12:50","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 01:00","price":1256.10},{"date":"1396/05/03 01:30","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 02:40","price":1255.80},{"date":"1396/05/03 02:50","price":1256.70},{"date":"1396/05/03 03:00","price":1256.10},{"date":"1396/05/03 03:10","price":1255.50},{"date":"1396/05/03 03:20","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 03:30","price":1255.80},{"date":"1396/05/03 03:50","price":1255.50},{"date":"1396/05/03 04:00","price":1254.60},{"date":"1396/05/03 04:10","price":1254.80},{"date":"1396/05/03 04:20","price":1254.70},{"date":"1396/05/03 04:30","price":1254.50},{"date":"1396/05/03 04:40","price":1253.90},{"date":"1396/05/03 04:50","price":1253.70},{"date":"1396/05/03 05:00","price":1254.00},{"date":"1396/05/03 05:10","price":1254.10},{"date":"1396/05/03 05:50","price":1254.50},{"date":"1396/05/03 06:00","price":1254.10},{"date":"1396/05/03 06:10","price":1254.00},{"date":"1396/05/03 06:20","price":1254.30},{"date":"1396/05/03 06:30","price":1254.40},{"date":"1396/05/03 06:50","price":1254.70},{"date":"1396/05/03 07:00","price":1255.30},{"date":"1396/05/03 07:20","price":1255.90},{"date":"1396/05/03 07:30","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 07:40","price":1255.90},{"date":"1396/05/03 07:50","price":1255.60},{"date":"1396/05/03 08:00","price":1255.80},{"date":"1396/05/03 08:20","price":1255.70},{"date":"1396/05/03 08:30","price":1256.00},{"date":"1396/05/03 08:50","price":1256.50},{"date":"1396/05/03 09:00","price":1256.60},{"date":"1396/05/03 09:10","price":1256.70},{"date":"1396/05/03 09:20","price":1256.60},{"date":"1396/05/03 09:50","price":1256.50},{"date":"1396/05/03 10:00","price":1255.90},{"date":"1396/05/03 10:10","price":1256.50},{"date":"1396/05/03 10:30","price":1256.30},{"date":"1396/05/03 10:40","price":1257.80},{"date":"1396/05/03 10:50","price":1257.70},{"date":"1396/05/03 11:20","price":1257.50},{"date":"1396/05/03 11:40","price":1257.30},{"date":"1396/05/03 11:50","price":1257.70},{"date":"1396/05/03 12:00","price":1256.50},{"date":"1396/05/03 12:10","price":1256.10},{"date":"1396/05/03 12:20","price":1254.70},{"date":"1396/05/03 12:30","price":1254.30},{"date":"1396/05/03 12:40","price":1254.70},{"date":"1396/05/03 12:50","price":1253.20},{"date":"1396/05/03 01:10","price":1252.50},{"date":"1396/05/03 01:20","price":1252.70},{"date":"1396/05/03 01:30","price":1253.40},{"date":"1396/05/03 01:40","price":1252.90},{"date":"1396/05/03 01:50","price":1253.00},{"date":"1396/05/03 02:00","price":1252.60},{"date":"1396/05/03 02:10","price":1252.40},{"date":"1396/05/03 02:30","price":1252.60},{"date":"1396/05/03 02:40","price":1250.60},{"date":"1396/05/03 02:50","price":1250.50},{"date":"1396/05/03 03:00","price":1251.20},{"date":"1396/05/03 03:10","price":1251.10},{"date":"1396/05/03 03:20","price":1251.50},{"date":"1396/05/03 03:40","price":1251.30},{"date":"1396/05/03 03:50","price":1251.50},{"date":"1396/05/03 04:00","price":1251.40},{"date":"1396/05/03 04:10","price":1251.10},{"date":"1396/05/03 04:20","price":1250.60},{"date":"1396/05/03 04:30","price":1250.50},{"date":"1396/05/03 04:40","price":1251.30},{"date":"1396/05/03 04:50","price":1252.30},{"date":"1396/05/03 05:00","price":1253.70},{"date":"1396/05/03 05:20","price":1253.80},{"date":"1396/05/03 05:30","price":1253.30},{"date":"1396/05/03 05:40","price":1252.60},{"date":"1396/05/03 05:50","price":1253.50},{"date":"1396/05/03 06:00","price":1253.40},{"date":"1396/05/03 06:10","price":1252.90},{"date":"1396/05/03 06:20","price":1254.80},{"date":"1396/05/03 06:30","price":1255.20},{"date":"1396/05/03 06:40","price":1254.50},{"date":"1396/05/03 06:50","price":1253.50},{"date":"1396/05/03 07:00","price":1253.20},{"date":"1396/05/03 07:10","price":1253.40},{"date":"1396/05/03 07:20","price":1252.80},{"date":"1396/05/03 07:30","price":1252.50},{"date":"1396/05/03 07:40","price":1250.80},{"date":"1396/05/03 07:50","price":1251.60},{"date":"1396/05/03 08:00","price":1251.10},{"date":"1396/05/03 08:10","price":1251.30},{"date":"1396/05/03 08:20","price":1251.70},{"date":"1396/05/03 08:40","price":1252.00},{"date":"1396/05/03 08:50","price":1251.80},{"date":"1396/05/03 09:00","price":1250.90},{"date":"1396/05/03 09:10","price":1250.80},{"date":"1396/05/03 09:20","price":1251.40},{"date":"1396/05/03 09:30","price":1251.80},{"date":"1396/05/03 09:40","price":1252.10},{"date":"1396/05/03 09:50","price":1252.60},{"date":"1396/05/03 10:10","price":1252.80},{"date":"1396/05/03 10:20","price":1252.40},{"date":"1396/05/03 10:30","price":1252.50},{"date":"1396/05/03 10:40","price":1252.30},{"date":"1396/05/03 10:50","price":1251.70},{"date":"1396/05/03 11:00","price":1251.00},{"date":"1396/05/03 11:10","price":1251.10},{"date":"1396/05/03 11:20","price":1251.20},{"date":"1396/05/03 11:30","price":1251.10},{"date":"1396/05/03 11:50","price":1250.90},{"date":"1396/05/03 11:53","price":1251.10}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398