کمترین: 
4000
بیشترین: 
4000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:45","price":4000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398