کمترین: 
1198000
بیشترین: 
1198000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1198000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:40","price":1198000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398