کمترین: 
1.55
بیشترین: 
1.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.55 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 02:00","price":1.55},{"date":"1396/05/02 03:00","price":1.56},{"date":"1396/05/02 03:20","price":1.57},{"date":"1396/05/02 04:00","price":1.58},{"date":"1396/05/02 04:20","price":1.57},{"date":"1396/05/02 05:00","price":1.56},{"date":"1396/05/02 07:00","price":1.57},{"date":"1396/05/02 09:00","price":1.56},{"date":"1396/05/02 10:00","price":1.55}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399