کمترین: 
359500
بیشترین: 
361000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 359500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:50","price":361000},{"date":"1396/05/02 01:20","price":360500},{"date":"1396/05/02 03:30","price":360000},{"date":"1396/05/02 03:40","price":359500}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399