کمترین: 
617500
بیشترین: 
619000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 617500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:50","price":619000},{"date":"1396/05/02 01:20","price":618500},{"date":"1396/05/02 03:30","price":618000},{"date":"1396/05/02 03:40","price":617500}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399