کمترین: 
455
بیشترین: 
455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 455 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:00","price":455}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399