کمترین: 
1030
بیشترین: 
1031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1031 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 12:00","price":1031},{"date":"1396/05/02 12:15","price":1030},{"date":"1396/05/02 12:19","price":1031}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399