کمترین: 
466
بیشترین: 
466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 466 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 11:30","price":466}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399