پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
152816
بیشترین: 
153493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 153432 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 11:20","price":152816},{"date":"1396/05/02 11:30","price":152909},{"date":"1396/05/02 11:40","price":152893},{"date":"1396/05/02 11:50","price":152939},{"date":"1396/05/02 12:00","price":152893},{"date":"1396/05/02 12:10","price":152909},{"date":"1396/05/02 12:20","price":152893},{"date":"1396/05/02 12:30","price":152909},{"date":"1396/05/02 01:10","price":152986},{"date":"1396/05/02 01:20","price":153016},{"date":"1396/05/02 01:40","price":153093},{"date":"1396/05/02 02:10","price":153170},{"date":"1396/05/02 02:20","price":153201},{"date":"1396/05/02 02:30","price":153232},{"date":"1396/05/02 02:40","price":153309},{"date":"1396/05/02 02:50","price":153278},{"date":"1396/05/02 03:00","price":153263},{"date":"1396/05/02 03:20","price":153247},{"date":"1396/05/02 03:30","price":153263},{"date":"1396/05/02 03:50","price":153293},{"date":"1396/05/02 04:10","price":153340},{"date":"1396/05/02 04:20","price":153324},{"date":"1396/05/02 04:40","price":153355},{"date":"1396/05/02 05:00","price":153370},{"date":"1396/05/02 05:10","price":153386},{"date":"1396/05/02 05:20","price":153432},{"date":"1396/05/02 05:40","price":153417},{"date":"1396/05/02 05:50","price":153432},{"date":"1396/05/02 06:10","price":153386},{"date":"1396/05/02 06:20","price":153432},{"date":"1396/05/02 06:40","price":153463},{"date":"1396/05/02 06:50","price":153478},{"date":"1396/05/02 07:00","price":153493},{"date":"1396/05/02 07:10","price":153401},{"date":"1396/05/02 07:20","price":153432},{"date":"1396/05/02 07:50","price":153417},{"date":"1396/05/02 08:00","price":153447},{"date":"1396/05/02 08:10","price":153463},{"date":"1396/05/02 08:30","price":153432},{"date":"1396/05/02 08:40","price":153417},{"date":"1396/05/02 09:10","price":153401},{"date":"1396/05/02 09:20","price":153417},{"date":"1396/05/02 09:40","price":153432}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398