پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
496450
بیشترین: 
498650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 498450 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 11:20","price":496450},{"date":"1396/05/02 11:20","price":496450},{"date":"1396/05/02 11:30","price":496750},{"date":"1396/05/02 11:30","price":496750},{"date":"1396/05/02 11:40","price":496700},{"date":"1396/05/02 11:50","price":496850},{"date":"1396/05/02 11:50","price":496850},{"date":"1396/05/02 12:00","price":496700},{"date":"1396/05/02 12:10","price":496750},{"date":"1396/05/02 12:20","price":496700},{"date":"1396/05/02 12:30","price":496750},{"date":"1396/05/02 01:10","price":497000},{"date":"1396/05/02 01:10","price":496850},{"date":"1396/05/02 01:20","price":497100},{"date":"1396/05/02 01:40","price":497350},{"date":"1396/05/02 01:40","price":497350},{"date":"1396/05/02 02:10","price":497750},{"date":"1396/05/02 02:10","price":497600},{"date":"1396/05/02 02:20","price":497700},{"date":"1396/05/02 02:30","price":497800},{"date":"1396/05/02 02:30","price":497800},{"date":"1396/05/02 02:40","price":498050},{"date":"1396/05/02 02:40","price":498000},{"date":"1396/05/02 02:50","price":497950},{"date":"1396/05/02 02:50","price":497950},{"date":"1396/05/02 03:00","price":497900},{"date":"1396/05/02 03:00","price":497900},{"date":"1396/05/02 03:20","price":497850},{"date":"1396/05/02 03:20","price":497850},{"date":"1396/05/02 03:30","price":497900},{"date":"1396/05/02 03:30","price":497875},{"date":"1396/05/02 03:40","price":497900},{"date":"1396/05/02 03:50","price":498000},{"date":"1396/05/02 03:50","price":498000},{"date":"1396/05/02 04:10","price":498150},{"date":"1396/05/02 04:10","price":498100},{"date":"1396/05/02 04:40","price":498200},{"date":"1396/05/02 05:00","price":498250},{"date":"1396/05/02 05:10","price":498300},{"date":"1396/05/02 05:10","price":498300},{"date":"1396/05/02 05:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 05:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 05:40","price":498400},{"date":"1396/05/02 05:40","price":498350},{"date":"1396/05/02 05:50","price":498450},{"date":"1396/05/02 05:50","price":498500},{"date":"1396/05/02 06:00","price":498450},{"date":"1396/05/02 06:00","price":498450},{"date":"1396/05/02 06:10","price":498300},{"date":"1396/05/02 06:10","price":498300},{"date":"1396/05/02 06:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 06:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 06:40","price":498550},{"date":"1396/05/02 06:40","price":498550},{"date":"1396/05/02 06:50","price":498500},{"date":"1396/05/02 06:50","price":498600},{"date":"1396/05/02 07:00","price":498650},{"date":"1396/05/02 07:00","price":498650},{"date":"1396/05/02 07:10","price":498450},{"date":"1396/05/02 07:10","price":498350},{"date":"1396/05/02 07:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 07:20","price":498450},{"date":"1396/05/02 07:40","price":498400},{"date":"1396/05/02 07:40","price":498450},{"date":"1396/05/02 07:50","price":498400},{"date":"1396/05/02 08:00","price":498500},{"date":"1396/05/02 08:00","price":498500},{"date":"1396/05/02 08:10","price":498550},{"date":"1396/05/02 08:30","price":498500},{"date":"1396/05/02 08:30","price":498450},{"date":"1396/05/02 08:40","price":498400},{"date":"1396/05/02 09:10","price":498350},{"date":"1396/05/02 09:20","price":498400},{"date":"1396/05/02 09:20","price":498400},{"date":"1396/05/02 09:40","price":498450}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398