کمترین: 
586
بیشترین: 
586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 586 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:15","price":586}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398