کمترین: 
3109
بیشترین: 
3114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3109 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:15","price":3109},{"date":"1396/05/02 10:30","price":3110},{"date":"1396/05/02 11:15","price":3112},{"date":"1396/05/02 11:45","price":3114},{"date":"1396/05/02 12:00","price":3113},{"date":"1396/05/02 12:15","price":3112},{"date":"1396/05/02 12:45","price":3111},{"date":"1396/05/02 01:30","price":3110},{"date":"1396/05/02 02:15","price":3109}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399