کمترین: 
1095
بیشترین: 
1096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1095 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:15","price":1096},{"date":"1396/05/02 12:15","price":1095}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399