کمترین: 
4907
بیشترین: 
4914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 2 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4914 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/02 10:15","price":4909},{"date":"1396/05/02 10:30","price":4907},{"date":"1396/05/02 11:30","price":4909},{"date":"1396/05/02 12:19","price":4911},{"date":"1396/05/02 12:45","price":4913},{"date":"1396/05/02 02:15","price":4914}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399